Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Lauko team J.D.O.O. (továbbiakban: „Cég”) által üzemeltetett weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) és az oldalon található szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatások”) használatával kapcsolatban a Cég komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban (továbbiakban: „Nyilatkozat”) kifejtjük, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk őket, és milyen biztonsági intézkedéseket teszünk meg annak érdekében, hogy azokat biztonságosan tároljuk.

Adatgyűjtés

A Weboldal használatával kapcsolatban a Cég csak akkor gyűjt személyes adatokat, ha azokat Ön kifejezetten és önkéntesen megadja. Az adatgyűjtés módjai lehetnek például:

  • Regisztráció során megadott adatok (név, e-mail cím, jelszó stb.)
  • Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok (például a számlázáshoz szükséges adatok)
  • Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével megadott adatok
  • Egyéb, a Cég által kifejezetten jelzett esetekben megadott adatok

Adatfelhasználás

A Cég a gyűjtött adatokat kizárólag a Weboldal és a Szolgáltatások működtetéséhez, valamint a Cég által nyújtott szolgáltatások jobbításához és fejlesztéséhez használja. Az adatokat a Cég nem adja tovább harmadik félnek, kivéve, ha az adatok továbbítása jogszabályban vagy hatósági eljárásban előírt, vagy az adatok továbbítása szükséges az adatok védelmének biztosítása érdekében.

Adatbiztonság

A Cég mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a gyűjtött adatok biztonságát. A Cég alkalmaz technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére, például az adatok titkosítását, az adatok véletlen elvesztésének és illetéktelen hozzáférésnek, valamint az adatok visszaélésének megakadályozására.

Az adatok törléséről

A Cég törli az adatokat, amikor azok már nincsenek szükségesek a Weboldal és a Szolgáltatások működtetéséhez, valamint a Cég által nyújtott szolgáltatások jobbításához és fejlesztéséhez. Ha Ön kérni szeretné az adatainak törlését, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Kapcsolat oldalon lévő elérhetőségünk valamelyikén.

Jogai

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján Önnek joga van:

  • hozzáférni az Ön személyes adataihoz
  • az adatok módosításához
  • az adatok törléséhez
  • az adatok feldolgozásának korlátozásához
  • az adatok átadásához
  • az automatizált döntéshozatal és az automatizált adatfeldolgozás kivételéhez.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemről vagy az Ön személyes adatainak kezeléséről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Kapcsolat oldalon lévő elérhetőségünk valamelyikén.

A Nyilatkozat változásai

A Cég fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa ezt a Nyilatkozatot. A Nyilatkozat legfrissebb verzióját mindig a Weboldalon teszi közzé.

Az adatvédelmi nyilatkozat érvényessége

Az adatvédelmi nyilatkozat 2023.04.04. napján lépett érvénybe.

Print Friendly, PDF & Email